Jump to the main content block

Programme

課程簡介

 

要點項 課程安排

 

必修課程的安排依年級由淺入深,注重各年級課程之間的連貫性。選修課配合必修課,開設適合該年級之課程,同學在修習必修課程之餘,選修相關之專業課程做更深入的了解,使同學在基本專業課程學習外,也能更拓展本系的專業領域。

 

課程設計的架構於一、二年級課程著重一般學科、通識科目與專業基礎科學訓練;三年級課程強調各學系專業科目或臨床見習;四年級課程則安排時數不等之實習訓練。

                                                  image